Od początku swojej działalności Syntea kładzie nacisk na jakość i wysoki standard świadczonych usług.
Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy przez 15 lat naszej działalności, pozwala nam dostarczać naszym Klientom produkty na najwyższym poziomie.

Nowoczesna Wizja Edukacji

Portal Kompetencji

stanowi zbiór komplementarnych narzędzi stanowiących wsparcie podczas nauki jak również ułatwienie przy wejściu na rynek pracy i poruszaniu się po nim.

 • Portal Pracy - to aplikacja internetowa, której zadaniem jest umożliwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku pracy:
  • użytkownik – osoba, która poszukuje poszukuje możliwości rozwoju swoich kompetencji lub lepszej pracy;
  • doradca zawodowy – osoba, której zadaniem jest pomoc użytkownikowi w rozwoju zawodowym i „dopasowaniu” go do rynku pracy;
  • przedsiębiorca – osoba reprezentująca firmę poszukująca pracowników;
  • partner szkoleniowy – osoba reprezentująca firmę szkoleniową, która w Portalu prezentuje swoją ofertę szkoleniową i możliwości rozwoju poszczególnych kompetencji zawodowych.
  Wśród głównych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Pracy znajduje się:
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych,
  • wyszukiwanie ofert szkoleniowych oraz ofert pracy,
  • możliwość kontktu z doradcą zawodowym,
  • konsulting edukacyjny,
  • tworzenie i składanie dokumentów aplikacyjnych
  • prowadzenie negocjacji z pracodawcami
 • Platforma e-learningowa - to aplikacja internetowa wspomagająca nauczanie. Oferuje możliwość:
  • Naukę przy pomocy mulimedialnych kursów,
  • Udostępnianie materiałów dodatkowych uczniom w postaci uporządkowanych ścieżek nauki,
  • Tworzenie bazy wiedzy w ramach danego tematu – linki, dokumenty, multimedia,
  • Sprawdzian wiedzy w formie quizu, egzaminu lub ankiety,
  • Dystrybucja zadań domowych,
  • Organizacja konkursów indywidualnych i w grupach,
  • Korepetycje online
 • Platforma komunikacyjna - aplikacja inernetowa wspierająca komunikację na odległość poprzez:
  • połączenia audio- oraz wideokonferencyjne,
  • udostępnianie pulpitu komputera,
  • wspólna pracę nad dokumentami,
  • wysyłanie wiadomości błyskawicznych

Określ Swoje potrzeby, a indywidualnie dobierzemy dla Ciebie ofertę. Zyskasz dostęp do wybranych elementów Portalu Kompetencji oraz wsparcie dla użytkowników postaci usług Help Desk oraz Hot Line. Cennik uzależniony jest od zakresu wykorzystanych modułów oraz liczby uczestników. Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@syntea.pl.

Oferowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do branż i potrzeb Klientów skupiając się na efektywności w realizacji postawionych nam celów.