Od początku swojej działalności Syntea kładzie nacisk na jakość i wysoki standard świadczonych usług.
Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy przez 15 lat naszej działalności, pozwala nam dostarczać naszym Klientom produkty na najwyższym poziomie.

Nowoczesna Wizja Edukacji

Portal Kompetencji

Platforma kompetencji stanowi zbiór komplementarnych narzędzi informatycznych stanowiących wsparcie podczas procesu dydaktycznego jak również zbiór dodatkowych usług doradczo-konsultingowych wspierających wejście na rynek pracy i poruszaniu się po nim.

Zastosowanie w/w Platformy kompetencji dotyczy realizacji projektów w ramach których jest realizowana kompleksowa forma edukacyjna w ramach której ścieżka wsparcia opiera się o następujące etapy: doradztwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy.

Narzędzia informatyczne, które składają się na w/w Platformę to:

 • Portal Pracy - to aplikacja internetowa, której zadaniem jest umożliwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku pracy:
  • użytkownik – osoba, która założy konto w systemie dostaje możliwość zdiagnozowania obecnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz może uzyskać wskazówki dotyczące nowej ścieżki rozwoju swoich kompetencji lub kwalifikacji i co za tym idzie lepszej pracy;
  • doradca zawodowy – osoba, której zadaniem jest pomoc użytkownikowi w rozwoju zawodowym i „dopasowaniu” go do rynku pracy;
  • przedsiębiorca – osoba reprezentująca firmę poszukująca pracowników;
  • partner szkoleniowy – osoba reprezentująca firmę szkoleniową, która w Portalu prezentuje swoją ofertę szkoleniową i możliwości rozwoju poszczególnych kompetencji zawodowych.
  Wśród głównych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Pracy znajduje się:
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych,
  • wyszukiwanie ofert szkoleniowych oraz ofert pracy,
  • możliwość kontaktu z doradcą zawodowym,
  • konsulting edukacyjny,
  • tworzenie i składanie dokumentów aplikacyjnych,
  • prowadzenie negocjacji z pracodawcami.
 • Platforma e-learningowa - to aplikacja internetowa wspomagająca proces nauczanie i idealne narzędzie wykorzystywane podczas realizacji tradycyjnych szkoleń i kursów. Oferuje następujące możliwość:
  • Naukę przy pomocy multimedialnych kursów i e-learningowych kontentów,
  • Udostępnianie materiałów dodatkowych przez trenera uczniom w postaci uporządkowanych ścieżek nauki lub materiałów w wersji elektronicznej,
  • Tworzenie bazy wiedzy w ramach danego tematu – linki, dokumenty, multimedia,
  • Moduł egzaminacyjny – walidujący wiedze zdobytą na kursie,
  • Sprawdzian wiedzy w formie quizu, egzaminu wewnętrznego lub ankiety,
  • Dystrybucja zadań domowych i materiałów szkoleniowych – dostępność 24h/7,
  • Komunikacja z trenerem poprzez narzędzia typu: Chat, Wideokonferencja, Grupa dyskusyjna itp.,
  • Korepetycje online.
 • Platforma komunikacyjna B2B - zbiór narzędzi i aplikacji IT wspierająca komunikację na odległość poprzez:
  • połączenia audio- oraz wideokonferencyjne,
  • udostępnianie pulpitu komputera,
  • wspólna pracę nad dokumentami,
  • wysyłanie wiadomości błyskawicznych,
  • obieg dokumentacji i magazynowanie informacji kluczowych np. w postaci rejestrów,
  • elektroniczny dziennik stażowy – główny cel monitorowanie i rozliczanie procesu stażowego,
  • bazę wiedzy – archiwum dokumentów.

Usługi konsultingowo – doradcze świadczone w ramach Platformy kompetencji mają głównie charakter diagnozy i doradztwa zawodowego jak również wsparcie w zakresie kojarzenia z przedsiębiorcami i rynkiem pracy. Przy realizacji kompleksowych projektów edukacyjnych wykorzystanie poszczególnych modułów Platformy kompetencji odbywa się następująco:

 1. Na etapie diagnozy i doradztwa zawodowego głównym narzędziem informatycznym wykorzystywanym jest Portal Pracy. Natomiast usługa komplementarna wykorzystywana podczas tego etapu realizacji projektu to doradztwo zawodowe.
 2. Na etapie realizacji szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wykorzystywana jest Platforma e-learningowa oraz usługa konsultingu edukacyjnego.
 3. Na etapie organizacji staży i pośrednictwa pracy głównym narzędziem jest Platforma komunikacji B2B oraz usługa konsultingi edukacyjnego i doradztwa zawodowego.

W ramach działania, utrzymania i funkcjonowania Platformy kompetencji możemy rozróżnić następujące elementy składowe e- usług:

 • E-usługa - koszty stałe utrzymania infrastruktury IT niezbędnej do działania Platformy kompetencji są to między innymi eksploatacja (łącza, energia, lokal, ochrona itp.)
 • E-usługa - koszty stałe: administrowanie infrastrukturą IT niezbędną do działania w/w narzędzi IT składających się na Platformę kompetencji.
 • E-usługa - koszty stałe utrzymania infrastruktury IT: amortyzacja środowiska (sprzęt , serwery, urządzenia sieciowe, backup, UPS-y itp. zakupionego za środki własne Syntea do działania Platformy kompetencji przez całą dobę.
 • E-usługa: usługi dedykowane do Platformy kompetencji: wsparcie użytkowników (helpdesk), obsługa hotline w zakresie korzystania z narzędzi składowych Platformy czyli: Portal Pracy (poszczególne jego moduły), Platformy e-learningowej i Platformy komunikacyjnej B2B
 • E-usługa: usługi dedykowane do Platformy kompetencji: konsulting edukacyjny mający na celu wsparcie głównie podczas procesu szkoleniowego oraz doradztwo zawodowe mające na celu dokonanie diagnozy kompetencji i kwalifikacji beneficjenta oraz doradztwo na etapie organizacji staży i pośrednictwa pracy.

Cennik skorzystania z w/w Platformy kompetencji oraz dodatkowych usług konsultingowo – doradczych uzależniony jest od zakresu wykorzystanych modułów oraz liczby uczestników i okresu korzystania z Platformy. Cena wyjściowa i uśredniona wynosi 150 zł od osoby na okres 1 miesiąca korzystania z Platformy kompetencji. W przypadkach indywidulanej liczby uczestników oraz dłuższego okresu korzystania z Platformy cena może być dobrana jako oferta indywidulana i może być niższa od wymienionej powyżej.
Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@syntea.pl.

Oferowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do branż i potrzeb Klientów skupiając się na efektywności w realizacji postawionych nam celów.